Strona główna / Finansowanie

Finansowanie

W Budimeksie stawiamy tylko na bezpieczne rozwiązania oraz elastyczne sposoby dokonywania płatności. Twoje pieniądze trafią na rachunek powierniczy kontrolowany przez bank. Przelewy na nasze konto dokonywane będą w miarę postępów w pracach budowlanych. Tym samym pieniądze będą wykorzystywane wyłącznie do sfinansowania kosztów budowy osiedla, oczywiście po uprzednim uzyskaniu zgody banku.

Jeżeli Twoja sytuacja finansowa nie jest standardowa – czekasz na środki ze sprzedaży starego mieszkania bądź spodziewasz się gotówki z innych źródeł, zawsze możesz poprosić o ustalenie indywidualnego harmonogramu płatności. Wpłaty dokonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Również w tym przypadku środki trafią na rachunek powierniczy.

Bez względu na wybrany rodzaj finansowania bezpieczeństwo wpłaconych pieniędzy jest gwarantowane przez doświadczenie, silną pozycję rynkową oraz dobrą i stabilną sytuację finansową Budimeksu Nieruchomości.

Kredyty mieszkaniowe

Skorzystaj z kredytu za naszym pośrednictwem. Współpracujemy z wiodącymi bankami, które przygotowały oferty specjalnie dla naszych klientów. Kredyt z naszą pomocą to wygodne, łatwe i opłacalne rozwiązanie.

Za naszym pośrednictwem otrzymasz:

  • warunki kredytu atrakcyjniejsze od ogólnie dostępnych na rynku – w ramach specjalnych ofert dla klientów Budimeksu Nieruchomości,
  • niezależne i obiektywne wsparcie przy wyborze najlepszej oferty
  • uproszczone formalności związane z uzyskaniem kredytu
  • bezpłatną opiekę osobistego specjalisty ds. kredytów, który przeprowadzi cię przez cały proces kredytowy.

Zapraszamy do kontaktu:

Joanna Pietrzak
e-mail: joanna.pietrzak@budimex.pl
tel: 797 303 501

Aleksandra Reksa
e-mail: aleksandra.reksa@budimex.pl
tel: 512 392 179

 

Informacje dla klienta

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego.*

Spółka współpracuje na podstawie umów z następującymi podmiotami: PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska SA, Bank Pekao S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i mFinanse S.A. W ramach umowy z mFinanse S.A. polecamy kredyty hipoteczne w mBank S.A. i ING Banku Śląskim S.A.

Wypełniając przepisy art.10 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, udostępniamy poniżej informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny poszczególnych banków.
Zapraszamy do zapoznania się nimi:

*Powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego zgodnie z art. 4 pkt 16) ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jest pośrednik kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz: a) wyłącznie jednego kredytodawcy, b) wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245), c) określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit. b, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych.
Zasady składania reklamacji i skarg
Zasady dobrych praktyk

Spravia sp. z o. o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl